Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie 9.2.2!

Dodano: 09.05.2017

Informujemy, iż uwzględniając wniosek przedstawicieli IP RIT Subregionu Zachodniego, wydłużono termin składania wniosków aplikacyjnych w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 (Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  – RIT  Subregion Zachodni) z 10 maja 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 31 maja 2017 roku (do godz. 12:00:00).

Jednocześnie zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu z września 2017 r. na październik 2017 r.

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny w ogłoszeniu naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17.

Logotypu EU