Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ogłoszono kolejne nabory współfinansowane z EFRR!

Dodano: 28.10.2016

Informujemy, iż  Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 28.10.2016 ogłosił niżej wymienione konkursy (Instytucją Organizującą Konkurs jest Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego):

Informujemy również, że nastąpiła zmiana regulaminu konkursu RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 – Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU