Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ogłoszono nabór na rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych!

Dodano: 30.09.2016

Informujemy, że 30 września br. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 opublikowała ogłoszenie o naborze w ramach RIT Subregionu Zachodniego nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 – Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT

Więcej informacji o naborach można znaleźć w zakładce „Nabory” oraz na stronie rpo.slaskie.pl

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU