Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ogłoszono nabór – poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

Dodano: 31.10.2016

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 31 października br, ogłosił konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16 w ramach poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne RIT Subregionu Zachodniego.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 listopada 2016 (od godz. 0:00:00) do 30 grudnia 2016 (do godz. 12:00:00).

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU