Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dowiedz się więcej o programie

Rozwiń, aby zobaczyć więcej
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 r.
Zaktualizowany został "Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2019 rok" do wersji 2.
SZOOP – aktualizacja do wersji 14.1
Zaktualizowany został Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wersji 14.1.

Aktualności

Szkolenie elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Organizator: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego ...

Czytaj 07.12.2018

Wyniki konkursu z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami

19 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17 z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego. Do dofinansowania wybrano 1 projekt na łączną ...

Czytaj 22.11.2018

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza do zapoznania się z komiksem pt. „Profesor Innowacyjny”, który poprzez swoją lekką formę pokazuje, że uzyskanie środków unijnych na rozwój własnej firmy wcale nie musi być ...

Czytaj 16.11.2018

Logotypu EU