Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dowiedz się więcej o programie

Rozwiń, aby zobaczyć więcej
SZOOP – aktualizacja do wersji 15.2
Zaktualizowany został Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wersji 15.2.
Twój projekt na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
Jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich? Chciałbyś wypromować swój projekt podczas Dni Otwartych 2019? Zgłoś się do nas!

Aktualności

Rusza kolejny konkurs dla obszarów rewitalizowanych!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 28 lipca br. nabór RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy , Działania 7.3 Wsparcie ...

Czytaj 28.07.2016

Logotypu EU