Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dowiedz się więcej o programie

Rozwiń, aby zobaczyć więcej
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 17.0 – aktualizacja załącznika nr 4
Zaktualizowaliśmy załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wersji 17.0.
Kampania, którą widać z daleka i z bliska
Ruszyła kampania promująca efekty wykorzystania środków europejskich w województwie śląskim. Dzięki wsparciu z RPO WSL 2014-2020 przez ostatnich 6 lat zrealizowaliśmy setki projektów podnoszących jakość życia mieszkańców województwa.

Aktualności

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1353/124/V/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. dokonał zmiany Regulaminu  konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – ...

Czytaj 08.07.2016

Ogłoszono pierwszy nabór dla Gospodarki wodno-ściekowej!

Informujemy, że 30 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka ...

Czytaj 30.06.2016

Logotypu EU