Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dowiedz się więcej o programie

Rozwiń, aby zobaczyć więcej
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 17.0 – aktualizacja załącznika nr 4
Zaktualizowaliśmy załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wersji 17.0.
Kampania, którą widać z daleka i z bliska
Ruszyła kampania promująca efekty wykorzystania środków europejskich w województwie śląskim. Dzięki wsparciu z RPO WSL 2014-2020 przez ostatnich 6 lat zrealizowaliśmy setki projektów podnoszących jakość życia mieszkańców województwa.

Aktualności

Kolejny konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił kolejny konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 w ...

Czytaj 16.03.2016

Uchwały zmieniające numery naborów:

W związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji konkursów z działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, ...

Czytaj 02.02.2016

Logotypu EU