Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Poprawny wyboru wska藕nik贸w dla naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Dodano: 10.12.2015

Poprawny wyboru wska藕nik贸w dla naboru nr聽RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

W ramach ww. naboru, beneficjenci chc膮cy realizowa膰 wsparcie dla nauczycieli, s膮 zobligowani do realizacji wska藕nika rezultatu聽Liczba nauczycieli, kt贸rzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.聽Wska藕nik ten, nie jest wska藕nikiem obowi膮zkowym dla projektodawc贸w, kt贸rzy nie planuj膮 obejmowa膰 wsparciem nauczycieli.

Uwaga!
Beneficjenci nie realizuj膮cy wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu, powinni podczas wype艂niania wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI wybra膰 ww. wska藕nik, a nast臋pnie jako warto艣膰 bazow膮 i docelow膮 wskaza膰 鈥0鈥, w opisie monitorowania nale偶y wpisa膰 鈥瀗ie dotyczy鈥.

W przypadku nie wybrania wska藕nika rezultatu w systemie LSI, generator odczyta to zdarzenie jako b艂膮d, kt贸ry uniemo偶liwi poprawne wype艂nienie i zwalidowanie wniosku o dofinasowanie projektu. Wnioski o dofinansowanie, kt贸re zostan膮 wype艂nione w ww. spos贸b, nie b臋d膮 podlega艂y ocenie pod wzgl臋dem realizacji wska藕nik贸w rezultatu.

Dla beneficjent贸w, kt贸rzy w swoich projektach przewiduj膮 obj臋cie wsparciem nauczycieli, wska藕nik rezultatu聽Liczba nauczycieli, kt贸rzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,聽jest wska藕nikiem obowi膮zkowym do realizacji. Projekty, kt贸re przewiduj膮 skierowanie wsparcia dla nauczycieli, a nie realizuj膮 przedmiotowego wska藕nika, b臋d膮 ocenione negatywnie na etapie oceny merytorycznej, na podstawie kryterium聽Realizacja wska藕nik贸w kluczowych i specyficznych dla Programu.

Logotypu EU