Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dla kogo

Grupy docelowe

Grupy docelowe wsparcia RIT to w szczególności osoby bezrobotne, osoby pracujące chcące się dokształcać, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny wspierające zastępcze, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, mikro-małe i średnie przedsiębiorstwa, uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele różnego typu szkół, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Kto może ubiegać się o środki

O środki RIT mogą ubiegać się zasadniczo wszyscy z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. Jeżeli reprezentujesz na przykład jednostkę samorządu, fundację lub stowarzyszenie, możesz starać się o wsparcie, z zastrzeżeniem, że dla konkretnych działań i naborów są określone konkretne grupy wnioskodawców. Czasem zdarza się, że wnioskodawca musi spełnić dodatkowe warunki, które opisane są w ogłoszeniu o naborze.

Osoby prywatne nie otrzymują bezpośrednio dofinansowania, ale mogą uczestniczyć w projektach biorąc udział np. w szkoleniach, kursach, studiach czy starając się o dotację na założenie działalności gospodarczej. Ze środków europejskich może skorzystać też każdy, użytkując infrastrukturę, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, czyli np. jadąc po wyremontowanej drodze czy korzystając ze sprzętu medycznego.

Logotypu EU