Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach

Dodano: 02.10.2019

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na szkolenie:

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 25 października 2019 r. (piątek)
Godz. szkolenia: 8:00-14:00
Rejestracja: 7:30-8:00
Miejsce: Rybnik, Rudzka 13 C, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Aula

Tematyka szkolenia:

Zasady prowadzenia księgowości projektu;
Zakładowy plan kont;
Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych;
Koszty bezpośrednie i pośrednie;
Personel projektu;
Rozliczanie delegacji personelu projektu;
Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych;
Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowalnych;
Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT;
Oświadczenia o częściowym kwalifikowaniu podatku VAT;
Eliminacja podejrzenia/ ryzyka podwojnego finansowania wydatków;
Zapisy umowy o dofinansowanie, przewodnika dla beneficjentów, instrukcji wypełniania wniosków o płatność;
Dokumenty niezbędne przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność;
Dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku o płatność końcową.

Prowadzący

Gabriela Suski- Borek– doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie.

Audytor realizacji projektów unijnych.

Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów.
Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 23.10.2019 r. (godzina 12:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI – w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Paweł Tułodziecki p.tulodziecki@subregion.pl

tel. +48 32 42 22 446

Logotypu EU