Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Przedłuża się czas niezbędny na ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie

Dodano: 29.11.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przedłuża czas niezbędny na ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu z poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16.

Określony w regulaminie naboru termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2017 r. – ulega zmianie na grudzień 2017 r.

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU