Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Przedłużenie terminów w konkursie z poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 20.10.2017

Zarząd Województwa Śląskiego 17 października br. dokonał zmiany terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania  5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego, nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17.

Zmiana terminu zakończenie naboru wniosków z 31 października 2017 r. (do godz. 12:00:00) na 28 grudnia 2017 r. (do godz. 12:00:00), zaś termin szacowanego rozstrzygnięcia konkursu z maja 2018 r. na lipiec 2018 r.

Zmiana terminu nastąpiła na prośbę Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Zachodniego.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU