Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Przedłużenie terminu naboru – 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT.

Dodano: 22.12.2016

Informujemy, iż na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. wydlużono termin trwania konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16 w ramach poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT.

Nabór prowadzony będzie do 31 marca 2017 r. do godz. 12.00.

Logotypu EU