Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Przedłużenie terminu naboru wniosków nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17

Dodano: 18.04.2018

Zarząd Województwa Śląskiego, przychylając się do argumentacji przedstawionej m.in. przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, przyjął uchwałę nr 288/241/V/2018 dotyczącą zmiany Regulaminu i ogłoszenia dla naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.

Tym samym data zakończenia naboru konkursowego w ramach poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, została zmieniona z 26 marca br. na 29 maja br., co za tym idzie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z września 2018 r. na listopad 2018 r.

Logotypu EU