Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT po procedurze odwoławczej

Dodano: 25.10.2019

23 października 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu z poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 w związku z zakończoną procedurą odwoławczą.

W rezultacie ponownej oceny, lista projektów wybranych do dofinansowania nie uległa zmianie.

Poniżej zamieszczamy imienną listę członków KOP.

 

Źródło: rpo.wup-katowice.pl

Logotypu EU