Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych…

Dodano: 15.05.2017

Informujemy, że 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 dla poddziałania: 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni.

Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł otrzyma projekt:

MIASTO RACIBÓRZ – projekt: Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu.
Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16

Imienna lista Członków KOP

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU