Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/16

Dodano: 12.02.2018

7 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nrRPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17 RIT Subregionu Zachodniego z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Alokacja konkursu, wynosząca ponad 19 mln zł, pozwoliła w pierwszej kolejności na dofinansowanie tylko 2 projektów.
Zarząd Województwa Śląskiego podjął  jednak decyzję o zwiększeniu kwoty wsparcia w konkursie o ponad 2 mln zł, która finalnie wyniosła prawie 21,5 mln zł, co pozwoliło na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach naboru.

Dofinansowanie otrzymają:

  • Miasto Rybnik, na projekt: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku.
  • Miasto Żory, na projekt: Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej.
  • Powiat Raciborski na projekt: Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim.

Lista projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych, z wyszczególnieniem rekomendowanych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU