Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 21.12.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 19.12.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2710/232/V/2017 zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego, dla 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

Biorąc pod uwagę dostępne środki przeznaczone na procedurę odwoławczą, dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego udzielono 1 projektowi pt Gotowi na zmiany na kwotę 398 516,59 złożonemu przez POWIAT WODZISŁAWSKI.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 53 osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), w tym co najmniej 33 kobiety zarejestrowanych w PUP Wodzisław Śl. jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, zamieszkałych na obszarach rewitalizowanych miast: Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śl. Wszystkie osoby będą miały niskie kwalifikacje. Kompleksowa aktywizacja uczestników projektu, w formie usługi poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (w tym IPD), indywidualnych szkoleń / kursów, staży oraz indywidualnej opieki mentora przyczyni się do osiągnięcia założonego celu i wskaźników projektu założonych w pkt. E. Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2018 – 31.08.2019, a miejscem jego realizacji będzie obszar powiatu wodzisławskiego.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych, z wyszczególnieniem rekomendowanych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

Logotypu EU