Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT

Dodano: 26.04.2018

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, informujemy że Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 954/254/V/2018, z dnia 24.04.2018 roku, zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 RIT Subregionu Zachodniego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, dofinansowanie udzielono 1 projektowi na kwotę ponad 150 tys. zł.

Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania oraz Skład Komisji Oceny Projektów publikujemy poniżej.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050-17

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

 

Logotypu EU