Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii dla RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 07.11.2017

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 dla  Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą ponad 10 mln PLN udzielono dofinansowania 11 projektom na kwotę ponad 5 mln PLN.
Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów – RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU