Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Dodano: 08.12.2017

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 dla poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

W ramach konkursu do dofinansowania wybrano 4 projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Otrzymają one dotacje na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł.

Listę projektów wybranych do dofinansowania oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinnsowania

Imienna lista członków KOP

Logotypu EU