Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie naboru z poddziałania 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield

Dodano: 04.09.2018

Dnia 28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17 – Poddziałanie 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego.

Łączna wartość wybranych do dofinansowania projektów to ponad 3 mln zł.

Dofinansowanie otrzymają:

Gmina Godów – Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield zlokalizowanych wzdłuż Autostrady A1 w Gminie Godów
Gmina Kuźnia Raciborska – Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Logotypu EU