Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie naboru z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno- ściekowa RIT

Dodano: 02.05.2018

24 kwietnia wybraliśmy do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 z poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego.

Łączna wartość dwóch wybranych projektów to ponad 11 mln zł.

Dofinansowanie otrzymają:

  • Miasto Pszów na projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów – Etap 2,
  • Gmina Lubomia na projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków – etap II.

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Logotypu EU