Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie naboru z poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni

Dodano: 01.06.2018

Dnia 29 maja wybraliśmy do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni.

Łączna wartość wybranych do dofinansowania projektów to ponad 5,5 mln zł.

Dofinansowanie otrzymają:

  1. Stowarzyszenie wspierania inicjatyw gospodarczych „Delta Partner” – Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju.
  2. Miasto Żory – Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych.
  3. Miasto Rybnik – reWITA.
  4. Powiat Wodzisławski – Oaza aktywności.
  5. Miasto Rydułtowy – Szansa” – program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola w Rydułtowach.

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Logotypu EU