Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie naboru z poddziałania 9.2.2 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

Dodano: 01.06.2018

Informujemy o rozstrzygnięciu kolejnego konkursu, a to: konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17 -Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Łączna wartość wybranych do dofinansowania projektów to niespełna 3 mln zł.

Dofinansowanie otrzymają:

  1. Miasto Rydułtowy – projekt pn. Droga do sukcesu – program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Barwnej oraz na Osiedlu Karola w Rydułtowach,
  2. Stowarzyszenie „17”- projekt pn. Rybnicka Akademia Rodziny,
  3. Miasto Radlin – projekt pn. Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu
    i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
  4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Integrum Przemysław Drozd i wspólnicy sp. jawna – projekt pn. Brawo My!.

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Logotypu EU