Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięto nabór w ramach promocji samozatrudnienia!

Dodano: 20.03.2017

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16dla Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 563 761,63 zł, udzielono dofinansowania 1 projektowi, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, o wartości dofinansowania 382 523,00 zł.

Listy projektów oraz imienne listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniach naboru.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista Członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU