Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzynięto konkurs dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Dodano: 12.04.2017

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego przy równoczesnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Alokacja konkursu, wynoszącą po zwiększeniu 28 661 591,61 zł, pozwoliła na dofinansowanie 5 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU