Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rusza kolejny konkurs dla obszarów rewitalizowanych!

Dodano: 28.07.2016
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 28 lipca br. nabór RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy , Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Podziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o naborze można znaleźć w zakładce “Nabory” oraz na stronie rpo.slaskie.pl

Logotypu EU