Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Dodano: 29.03.2019

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na:

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19 z poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Organizator:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Termin i miejsce spotkania:
Termin: 15 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 10:00-12:00
Miejsce: UWAGA! zmiana lokalizacji spotkania z powodu zwiększonego zainteresowania:  ul. Józefa Szafranka 7, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku (salka szkoleniowa na parterze) było: Rybnik, ul. J. i F. Białych 7, 2 piętro, Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku

Tematyka spotkania:

1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu
2. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych.
3. Strategia RIT oraz kryteria zgodności ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego;
4. Indywidualne konsultacje i pytania.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 12 kwietnia br. do godz. 12:00.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.  W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu. Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

Paweł Tułodziecki, tel.: 32 42 22 446, adres e-mail: p.tulodziecki@subregion.pl.

Logotypu EU