Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów w ramach Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Dodano: 11.05.2016

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów  w ramach Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT oraz Poddziałania 9.2.2  –  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT RPO WSL 2014-2020.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 23 maja 2016 r.

Rejestracja: 9.30-10.00

Godziny spotkania: 10.00-14.00

Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa

Tematyka spotkania:

  • Przedstawienie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowej.
  • Omówienie istotnych zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.
  • Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl – TUTAJ.

Logotypu EU