Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ-01-24-036/15

Dodano: 16.11.2015

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ-01-24-036/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 25 listopada 2015 r.
Rejestracja: 9.00-9.30
Godz. spotkania: 9.30-13.00
Miejsce: Urząd Miasta w Rybniku, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, Sala 264

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowej.
  2. Omówienie zagadnień związanych z działaniem systemu LSI.
  3. Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków z EFS.
  4. Przedstawienie zapisów Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
  5. Omówienie kryteriów wyboru projektów ZIT/RIT dla poddziałania 11.1.2.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: biuro@subregion.pl

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie max. 2 osób reprezentujących jeden podmiot.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Aleksandra Grabarczyk, tel. 32 42 22 446

Logotypu EU