Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla Województwa Śląskiego na październik 2018 r.

Dodano: 08.11.2018

Chcesz wiedzieć jak w województwie śląskim wdrażany jest Regionalny Program Operacyjny 2014-2020?
Przedstawiamy – w formie graficznej – stan wdrażania programu na początek października 2018

Postęp realizacji RPO WSL

Stan wdrażania RPO

Postęp realizacji RPO WSL

Stan wdrażania RIT w podziale na Subregiony

Pobierz prezentację:

Logotypu EU