Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

Dodano: 13.10.2016

Informujemy, że w związku z zakończeniem naboru wniosków Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) przedstawiła szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Szczegółowy harmonogram jest zamieszczony w ogłoszeniu, jak również poniżej w formie załaczników.

Harmonogram konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU