Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dodano: 14.10.2016

Informujemy, iż 13 października 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 7).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem na stronie rpo.slaskie.pl

Logotypu EU