Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Szkolenie elektronizacja zamówień publicznych

Dodano: 07.12.2018

Elektronizacja zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Organizator:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Termin i miejsce szkolenia:

Termin: 20 grudnia 2018 r. (czwartek)
Godz. szkolenia: 8:30-15:30
Rejestracja: 8:15-8:30
Miejsce: Rybnik, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. ks. Szafranka 7

Tematyka szkolenia:

Elektronizacja zamówień publicznych (tzw. krajowych) w okresie przejściowym do 1.01.2020
Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.)
Platforma e-Zamówienia, Miniportal e-zamówień – projektowane zasady działania
Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej krok po kroku
Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych o elektronizacji zamówień publicznych
ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego a. omówienie błędów, braków b. poprawianie/badanie
Omówienie praktycznych problemów podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania w świetle orzecznictwa

Prowadzący:

Piotr Pieprzyca – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz arbiter na liście arbitrów rozpatrujących odwołania przy Urzędzie Zamówień Publicznych w latach 2004-2007. Specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk przygotowuje i przeprowadza procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prelegent szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 7.12.2018 r. do 19.12.2018 r. (godzina 14:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI – w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Pierwszeństwo udziału w warsztacie mają przedstawiciele jednostek i instytucji, które uzyskały dofinansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020.
!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt: 
Paweł Tułodziecki p.tulodziecki@subregion.pl, tel. +48 32 42 22 446

Logotypu EU