Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Uchwały zmieniające numery naborów:

Dodano: 02.02.2016

W związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji konkursów z działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, podjęte zostały uchwały Zarządu Województwa Śląskiego (nr 150/89/V/2016 i 151/89/V/2016 z dnia 26.01.2016 roku) zmieniające numery naborów:

Wprowadzone sprostowanie ma zastosowanie do wszystkich dokumentów składających się na pakiet aplikacyjny w ramach poddziałania 4.3.2 i 12.2.2 RIT.

Logotypu EU