Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wizyta studyjna dla Subregionu Zachodniego

Dodano: 03.10.2019

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się 7 października.

Organizator
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Termin i miejsce spotkania:
Kiedy: 7.10.2019 r. (poniedziałek)
O której: 9:00-15:00
Gdzie: Urząd Miejski w Rybniku (zbiórka o 9:00) lub Urząd Marszałkowski w Katowicach (zbiórka o 8:00)

Kolejne wizyty studyjne dla pozostałych subregionów są zaplanowane na 8, 15 i 17 października.

Program wizyty:

08:00 – zbiórka Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
09:00 – zbiórka Urząd Miasta w Rybniku
09:30 – Zespół Szkół Czerwionka Leszczyny
11:30 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu
13:00 – spotkanie Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

  • założenia konkursu w ramach poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
  • prezentacja projektów – dobre praktyki
  • konsultacje z pracownikami merytorycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego

14:30 – przystanek Urząd Miasta w Rybniku
15:30 – przystanek końcowy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 6.10.2019 r. (niedziela). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że udział w wizycie jest BEZPŁATNY.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Agnieszką Cieplik pod numerem telefonu (32) 77 99 184, adres e-mail: agnieszka.cieplik@slaskie.pl

Logotypu EU