Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wybór do dofinansowania projektów z zakresu wsparcia bezrobotnych.

Dodano: 02.11.2018

W dniu 30 października 2018 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 z poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Dofinansowania na kwotę ponad 396 tys. zł udzielono 2 projektom, które będą realizowane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój i Miasto Żory.

Listę projektów wybranych do dofinansowania, a także imienną listę członków Komisji Oceny Projektów można znaleźć w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Logotypu EU