Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Wydarzenia List Navigation

Czerwiec 2019

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR)

Czerwiec 10 | 09:00 - 15:00
Katowice

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR)Zajęcia odbędą się przy stanowiskach komputerowych (1 osoba przy jednym komputerze). Uczestnicy spotkania będą pracowali na wersji szkoleniowej Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014), na loginach przez nas udostępnionych. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin i miejsce spotkania: Termin: 10.06.2019 r. (poniedziałek) Godz. spotkania: 9:00-15:00 Rejestracja: 8:30-9:00 Miejsce: Katowice Kolejne warsztaty są zaplanowane w terminach: 4 września, 25 września, 9 października, 30 października oraz 20 listopada.…

Dowiedz się więcej »

Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności stosowana w projektach

Czerwiec 11 | 09:00 - 15:00
Katowice

SzkolenieRozeznanie rynku i zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Termin: 11 czerwca 2019 r. (wtorek) Godz. szkolenia: 9:00-15:00 Rejestracja: 8:30-9:00 Miejsce: Katowice Tematyka szkolenia: Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi). Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu. Zasady kwalifikowalności…

Dowiedz się więcej »

Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)

Czerwiec 12 | 09:00 - 15:00
Katowice

Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS) Szkolenie jest dedykowane beneficjentom realizującym projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Organizator: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Termin i miejsce spotkania: Kiedy: 12.06.2019 r. (środa) O której: 9:00-15:00 ( rejestracja od 8:30) Gdzie: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa Kolejne szkolenia z tego tematu są zaplanowane w terminach: 17 lipca, 26 września, 23 października oraz 21 listopada. Tematyka spotkania: Uzupełnienie rejestru zamówień i postępowań…

Dowiedz się więcej »

Wrzesień 2019

Mobilny Punkt Informacyjny w Raciborzu

Wrzesień 4 | 12:00 - 14:30
Ośrodek Współpracy Gospodarczej w Raciborzu, ul. Stefana Batorego 7
Racibórz, Śląskie 47-400 Polska
+ Google Map

Inkubator Przedsiębiorczości w Raciborzu  oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają 4 września do Raciborza. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Ośrodka Współpracy Gospodarczej w Raciborzu, ul. Stefana Batorego 7 (sala konferencyjna), 4 września, w godzinach 12.00-14.30. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontakt Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34; tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32 lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl Zapraszamy!

Dowiedz się więcej »

Mobilny Punkt Informacyjny w Wodzisławiu Śląskim

Wrzesień 5 | 12:00 - 14:30
Wilhelma Kubsza 28, Wodzisław – Śląski, Kubsza 28
Wodzisław - Śląskie, śląskie Polska
+ Google Map

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają 5 września do Wodzisławia Śląskiego. Konsultacje będą udzielane w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks.Płk.Wilhelma Kubsza 28 (IV piętro) 5 września, w godzinach 12.00-14.30 Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontakt Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34; tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32 lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl Zapraszamy!

Dowiedz się więcej »

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach

Wrzesień 6 | 08:00 - 15:00
Katowice

Zapraszamy na szkolenie 6 września do Katowic. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Kiedy: 6 września 2019 r. (piątek) O której: 9:00-15:00 rejestracja od 8:30 Gdzie: Katowice Tematyka szkolenia: Zasady prowadzenia księgowości projektu; Zakładowy plan kont; Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych; Koszty bezpośrednie i pośrednie; Personel projektu; Rozliczanie delegacji personelu projektu; Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych; Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowalnych; Poprawność kwalifikowania  w projekcie podatku…

Dowiedz się więcej »

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia wykonawcy

Wrzesień 10 | 09:00 - 15:00
Katowice

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu 10 września w Katowicach. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Kiedy: 10 września 2019 r. (wtorek) O której: 9:00-15:00 rejestracja od 8:15 Gdzie: Katowice Tematyka szkolenia: Zasada proporcjonalności Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu - uprawnienia - sytuacja finansowa i ekonomiczna - zdolność techniczna i zawodowa Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  w postępowaniu. Analiza orzecznictwa KIO i stanowisk organów kontrolnych w zakresie sposobu określenia warunków i sposobu oceny ich spełniania. Konsorcja. Udostępnianie zasobów przez inne podmioty. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)

Wrzesień 11 | 09:00 - 15:00
Katowice

Zapraszamy na warsztaty 11 września do Katowic. WAŻNE! Zajęcia odbędą się przy stanowiskach komputerowych (1 osoba przy jednym komputerze). Uczestnicy spotkania będą pracowali na wersji szkoleniowej Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014), na loginach przez nas udostępnionych. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin i miejsce spotkania: Kiedy: 11.09.2019 r. (środa) O której: 9:00-15:00 (rejestracja od 8:30) Gdzie: Katowice Kolejne warsztaty są zaplanowane w terminach: 16 i 24 października Tematyka spotkania: Zakładanie konta w Lokalnym Systemie Informatycznym. Uzupełnianie danych w profilu…

Dowiedz się więcej »

Ocena i badanie ofert

Wrzesień 11 | 09:00 - 15:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu 11 września w Katowicach. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Kiedy: 11 września 2019 r. (środa) O której: 9:00-15:00 rejestracja od 8:15 Gdzie: Katowice Tematyka szkolenia: Wyjaśnianie treści ofert. Poprawianie omyłek w ofertach. Badanie rażąco niskiej ceny. Tajemnica przedsiębiorstwa. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ. Ocena zgodności oferty z ustawą. Oferta jako czyn nieuczciwej konkurencji . Wadium. Termin związania ofertą. Reprezentacja wykonawcy. Forma oferty /postępowanie tradycyjne i elektroniczne/. Prowadzący: Krzysztof Puchacz- prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli…

Dowiedz się więcej »

Co nowego w funduszach – spotkanie w Rybniku

Wrzesień 12 | 09:00 - 13:00
Urząd Miasta Rybnik, Bolesława Chrobrego 2
Rybnik, 44-200 Polska
+ Google Map

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zapraszają na spotkanie 12 września do Rybnika. Organizator Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Termin i miejsce spotkania Kiedy: 12 września 2019 r. O której: 9.00 – 13.00; Gdzie: Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 Tematyka spotkania Przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach omówią następujące tematy: Wsparcie WUP dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020, Wsparcie dla firm oferowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Dla…

Dowiedz się więcej »

Logotypu EU