Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Wydarzenia List Navigation

Wrzesień 2019

Mobilny Punkt Informacyjny w Wodzisławiu Śląskim

5 września 2019 | 12:00 - 14:30
Wilhelma Kubsza 28, Wodzisław – Śląski, Kubsza 28
Wodzisław - Śląskie, śląskie Polska
+ Google Map

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają 5 września do Wodzisławia Śląskiego. Konsultacje będą udzielane w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks.Płk.Wilhelma Kubsza 28 (IV piętro) 5 września, w godzinach 12.00-14.30 Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontakt Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34; tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32 lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl Zapraszamy!

Dowiedz się więcej »

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach

6 września 2019 | 08:00 - 15:00
Katowice

Zapraszamy na szkolenie 6 września do Katowic. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Kiedy: 6 września 2019 r. (piątek) O której: 9:00-15:00 rejestracja od 8:30 Gdzie: Katowice Tematyka szkolenia: Zasady prowadzenia księgowości projektu; Zakładowy plan kont; Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych; Koszty bezpośrednie i pośrednie; Personel projektu; Rozliczanie delegacji personelu projektu; Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych; Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowalnych; Poprawność kwalifikowania  w projekcie podatku…

Dowiedz się więcej »

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia wykonawcy

10 września 2019 | 09:00 - 15:00
Katowice

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu 10 września w Katowicach. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Kiedy: 10 września 2019 r. (wtorek) O której: 9:00-15:00 rejestracja od 8:15 Gdzie: Katowice Tematyka szkolenia: Zasada proporcjonalności Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu - uprawnienia - sytuacja finansowa i ekonomiczna - zdolność techniczna i zawodowa Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  w postępowaniu. Analiza orzecznictwa KIO i stanowisk organów kontrolnych w zakresie sposobu określenia warunków i sposobu oceny ich spełniania. Konsorcja. Udostępnianie zasobów przez inne podmioty. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)

11 września 2019 | 09:00 - 15:00
Katowice

Zapraszamy na warsztaty 11 września do Katowic. WAŻNE! Zajęcia odbędą się przy stanowiskach komputerowych (1 osoba przy jednym komputerze). Uczestnicy spotkania będą pracowali na wersji szkoleniowej Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014), na loginach przez nas udostępnionych. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin i miejsce spotkania: Kiedy: 11.09.2019 r. (środa) O której: 9:00-15:00 (rejestracja od 8:30) Gdzie: Katowice Kolejne warsztaty są zaplanowane w terminach: 16 i 24 października Tematyka spotkania: Zakładanie konta w Lokalnym Systemie Informatycznym. Uzupełnianie danych w profilu…

Dowiedz się więcej »

Ocena i badanie ofert

11 września 2019 | 09:00 - 15:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu 11 września w Katowicach. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Kiedy: 11 września 2019 r. (środa) O której: 9:00-15:00 rejestracja od 8:15 Gdzie: Katowice Tematyka szkolenia: Wyjaśnianie treści ofert. Poprawianie omyłek w ofertach. Badanie rażąco niskiej ceny. Tajemnica przedsiębiorstwa. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ. Ocena zgodności oferty z ustawą. Oferta jako czyn nieuczciwej konkurencji . Wadium. Termin związania ofertą. Reprezentacja wykonawcy. Forma oferty /postępowanie tradycyjne i elektroniczne/. Prowadzący: Krzysztof Puchacz- prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli…

Dowiedz się więcej »

Co nowego w funduszach – spotkanie w Rybniku

12 września 2019 | 09:00 - 13:00
Urząd Miasta Rybnik, Bolesława Chrobrego 2
Rybnik, 44-200 Polska
+ Google Map

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zapraszają na spotkanie 12 września do Rybnika. Organizator Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Termin i miejsce spotkania Kiedy: 12 września 2019 r. O której: 9.00 – 13.00; Gdzie: Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 Tematyka spotkania Przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach omówią następujące tematy: Wsparcie WUP dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020, Wsparcie dla firm oferowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Dla…

Dowiedz się więcej »

Mobilny Punkt Informacyjny w Jastrzębiu-Zdroju

25 września 2019 | 12:00 - 14:30
Jastrzębie – Zdrój, Wrzosowa 12A, Wrzosowa 12A
Jastrzębie - Zdrój, śląskie 44-268 Polska
+ Google Map

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają 25 września do Jastrzębia-Zdroju. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Wrzosowej 12A, 25 września, w godzinach: 12.00-14.30 Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontakt Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34; tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32 lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl Zapraszamy!

Dowiedz się więcej »

Październik 2019

Wizyta studyjna

7 października 2019 | 09:00 - 15:00

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się 7 października. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Termin i miejsce spotkania: Kiedy: 7.10.2019 r. (poniedziałek) O której: 9:00-15:00 Gdzie: Urząd Miejski w Rybniku (zbiórka o 9:00) lub Urząd Marszałkowski w Katowicach (zbiórka o 8:00) Kolejne wizyty studyjne dla pozostałych subregionów są zaplanowane na 8, 15 i 17 października. Program wizyty: 08:00 – zbiórka Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 09:00 – zbiórka Urząd Miasta w Rybniku 09:30 – Zespół Szkół Czerwionka Leszczyny 11:30 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w…

Dowiedz się więcej »

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach

25 października 2019 | 08:00 - 14:00
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13 C
Rybnik, śląskie 44-200
+ Google Map

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na szkolenie: Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Termin i miejsce szkolenia: Termin: 25 października 2019 r. (piątek) Godz. szkolenia: 8:00-14:00 Rejestracja: 7:30-8:00 Miejsce: Rybnik, Rudzka 13 C, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Aula Tematyka szkolenia: Zasady prowadzenia księgowości projektu; Zakładowy plan kont; Instrukcja obiegu i archiwizowania…

Dowiedz się więcej »

Spotkanie informacyjne dla konkursu 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego

28 października 2019 | 09:00 - 11:00
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13 C
Rybnik, śląskie 44-200
+ Google Map

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjne 28 października do Rybnika. Organizator: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Termin i miejsce szkolenia: Termin: 28 października 2019 r. (poniedziałek) Godz. szkolenia: 9:00-11:00 Miejsce: Rybnik, Rudzka 13 C, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, IIp. Tematyka szkolenia: Zasady konkursu RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19; Indywidualne konsultacje. Prowadzący Radosław Krawiec, Adam Skupnik – Referat Wyboru Projektów, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa…

Dowiedz się więcej »

Logotypu EU