Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Maj 2019

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Maj 24 | 08:00 - 17:00
Katowice

Szkolenie Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Kiedy: 24 maja 2019 r. (piątek) O której: 9:00-15:00 (rejestracja od 8:30) Gdzie: Katowice Tematyka szkolenia: Omówienie definicji oraz przesłanek stanowiących o pomocy publicznej. Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej w ramach RPO WSL. Udzielanie pomocy w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych. Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)

Maj 28 | 09:00 - 15:00
Katowice

Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS) WAŻNE! Zajęcia odbędą się przy stanowiskach komputerowych (1 osoba przy jednym komputerze). Uczestnicy spotkania będą pracowali na wersji szkoleniowej Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014), na loginach przez nas udostępnionych. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin i miejsce spotkania: Termin: 28.05.2019 r. (wtorek) Godz. spotkania: 9:00-15:00 Rejestracja: 8:30-9:00 Miejsce: Katowice Kolejne warsztaty są zaplanowane w terminach: 19 czerwca, 10 lipca, 11 września, 16 października oraz 6 listopada. Tematyka…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR)

Maj 29 | 09:00 - 15:00
Katowice

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR)Zajęcia odbędą się przy stanowiskach komputerowych (1 osoba przy jednym komputerze). Uczestnicy spotkania będą pracowali na wersji szkoleniowej Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014), na loginach przez nas udostępnionych. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin i miejsce spotkania: Termin: 29.05.2019 r. (środa) Godz. spotkania: 9:00-15:00 Rejestracja: 8:30-9:00 Miejsce: Katowice Kolejne warsztaty są zaplanowane w terminach: 10 czerwca, 4 września, 25 września, 9 października, 30 października oraz…

Dowiedz się więcej »

Mobilny Punkt Informacyjny w Jastrzębiu-Zdroju

Maj 29 | 12:00 - 14:30
Jastrzębie – Zdrój, Wrzosowa 12A, Wrzosowa 12A
Jastrzębie - Zdrój, śląskie 44-268 Polska
+ Google Map

Mobilny Punkt Informacyjny w Jastrzębiu Zdroju Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Wrzosowej 12A, 29 maja, w godzinach: 12.00-14.30. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontakt Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32 lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl Zapraszamy!

Dowiedz się więcej »

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – najczęstsze problemy

Maj 31 | 09:00 - 15:00
Katowice

Szkolenie Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - najczęstsze problemy Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Termin: 31 maja 2019 r. (piątek) Godz. szkolenia: 9:00-15:00 Rejestracja: 8:30-9:00 Miejsce: Katowice Tematyka szkolenia: Planowanie finansowe w projekcie. Środki trwałe w projekcie. Projekty partnerskie. Pobieranie opłat od uczestników  w projekcie. Kwalifikowalność VAT podczas realizacji projektu, w tym kiedy i jak dokonywać zmian w przypadku zmiany oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Zatrudnianie personelu…

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2019

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach

Czerwiec 7 | 09:00 - 15:00
Katowice

Szkolenie Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Termin: 7 czerwca 2019 r. (piątek) Godz. szkolenia: 9:00-15:00 Rejestracja: 8:30-9:00 Miejsce: Katowice Tematyka szkolenia: Zasady prowadzenia księgowości projektu; Zakładowy plan kont; Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych; Koszty bezpośrednie i pośrednie; Personel projektu; Rozliczanie delegacji personelu projektu; Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych; Wspólne warunki kwalifikowalności…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR)

Czerwiec 10 | 09:00 - 15:00
Katowice

Warsztaty dotyczące rozliczania wydatków i wypełniania wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR)Zajęcia odbędą się przy stanowiskach komputerowych (1 osoba przy jednym komputerze). Uczestnicy spotkania będą pracowali na wersji szkoleniowej Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014), na loginach przez nas udostępnionych. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin i miejsce spotkania: Termin: 10.06.2019 r. (poniedziałek) Godz. spotkania: 9:00-15:00 Rejestracja: 8:30-9:00 Miejsce: Katowice Kolejne warsztaty są zaplanowane w terminach: 4 września, 25 września, 9 października, 30 października oraz 20 listopada.…

Dowiedz się więcej »

Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności stosowana w projektach

Czerwiec 11 | 09:00 - 15:00
Katowice

SzkolenieRozeznanie rynku i zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin i miejsce szkolenia: Termin: 11 czerwca 2019 r. (wtorek) Godz. szkolenia: 9:00-15:00 Rejestracja: 8:30-9:00 Miejsce: Katowice Tematyka szkolenia: Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi). Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu. Zasady kwalifikowalności…

Dowiedz się więcej »

Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)

Czerwiec 12 | 09:00 - 15:00
Katowice

Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS) Szkolenie jest dedykowane beneficjentom realizującym projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Organizator: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Termin i miejsce spotkania: Kiedy: 12.06.2019 r. (środa) O której: 9:00-15:00 ( rejestracja od 8:30) Gdzie: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa Kolejne szkolenia z tego tematu są zaplanowane w terminach: 17 lipca, 26 września, 23 października oraz 21 listopada. Tematyka spotkania: Uzupełnienie rejestru zamówień i postępowań…

Dowiedz się więcej »

Wrzesień 2019

Mobilny Punkt Informacyjny w Raciborzu

Wrzesień 4 | 12:00 - 14:30
Ośrodek Współpracy Gospodarczej w Raciborzu, ul. Stefana Batorego 7
Racibórz, Śląskie 47-400 Polska
+ Google Map

Inkubator Przedsiębiorczości w Raciborzu  oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają 4 września do Raciborza. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Ośrodka Współpracy Gospodarczej w Raciborzu, ul. Stefana Batorego 7 (sala konferencyjna), 4 września, w godzinach 12.00-14.30. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontakt Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34; tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32 lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl Zapraszamy!

Dowiedz się więcej »

Logotypu EU