Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ładowanie Wydarzenia

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Szkolenie

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Kiedy: 24 maja 2019 r. (piątek)
O której: 9:00-15:00 (rejestracja od 8:30)
Gdzie: Katowice

Tematyka szkolenia:

  • Omówienie definicji oraz przesłanek stanowiących o pomocy publicznej.
  • Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej w ramach RPO WSL.
  • Udzielanie pomocy w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych.
    Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
  • Regionalna pomoc inwestycyjna.
  • Pozostałe główne kategorie pomocy publicznej w świetle rozporządzenia 651/2014.
  • Rekompensata za usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

Prowadzący:

Maciej Zasłona– doświadczony trener i wykładowca, z wykształcenia ekonomista oraz politolog. Doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy publicznej zdobywał m.in. w Ministerstwo Gospodarki , Agencja Rozwoju Pomorza oraz Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. Autor i współautor ekspertyz przygotowywanych, m. in. na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędów Marszałkowskich.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 10.05.2019 r. (godzina 14:00) do 20.05.2019 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI – w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl
tel. +48 32 77 99 186

Szczegóły

Data: 24 maja
Czas: 8:00 - 17:00
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Miejsce
Katowice

Logotypu EU