Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

艁adowanie Wydarzenia

Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjno艣ci stosowana w projektach

SzkolenieRozeznanie rynku i zasada konkurencyjno艣ci stosowana w projektach wsp贸艂finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020

Organizator:
Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa 艢l膮skiego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin:聽11 czerwca 2019 r. (wtorek)
Godz. szkolenia:聽9:00-15:00
Rejestracja:聽8:30-9:00
Miejsce:聽Katowice

Tematyka szkolenia:

  • Om贸wienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotycz膮cych kwalifikowalno艣ci wydatk贸w w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi).
  • Obowi膮zek udzielania interpretacji dotycz膮cych wytycznych horyzontalnych przez instytucje b臋d膮ce stron膮 umowy o dofinansowanie.
  • Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu.
  • Zasady kwalifikowalno艣ci wydatk贸w w zakresie oszcz臋dno艣ci i efektywno艣ci jego poniesienia.
  • Zasady dokonywania wydatk贸w do 20.000 PLN netto.
  • Ustalanie warto艣ci zam贸wienia.
  • Zasady dokonywania wydatk贸w w przedziale 20.000 PLN netto 鈥 50.000 PLN netto (tzw. zasada rozeznania rynku).
  • Zasada konkurencyjno艣ci dla zam贸wie艅 o warto艣ci od 50.000 PLN netto do 30.000 euro netto:

– upublicznianie post臋powania;

– opis przedmiotu zam贸wienia, kryteria oceny ofert, warunki udzia艂u w post臋powaniu;

– konflikt interes贸w;

– przebieg i dokumentowanie post臋powania;

  • Szczeg贸艂owe om贸wienie taryfikatora korekt finansowych.

Prowadz膮cy:

Krzysztof Puchacz-聽prawnik, by艂y wieloletni pracownik organu kontroli pa艅stwowej (g艂贸wny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert 漏KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).
Ceniony trener zam贸wie艅 publicznych (ponad tysi膮c godzin szkoleniowych rocznie) i wyk艂adowca na studiach podyplomowych z zakresu zam贸wie艅 publicznych i finans贸w publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu artyku艂贸w w prasie fachowej oraz sta艂y wsp贸艂pracownik miesi臋cznika 鈥濸rzetargi publiczne鈥. Autor wielu publikacji ksi膮偶kowych z zakresu zam贸wie艅 publicznych, finans贸w publicznych i kontroli zarz膮dczej.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 28.05.2019 r.聽(godzina 09:00)聽do 07.06.2019 r.聽(godzina 15:00).

Osoby zainteresowane udzia艂em prosimy o wype艂nienie聽聽FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje mo偶liwo艣膰 wcze艣niejszego zako艅czenia rekrutacji, gdy zostanie osi膮gni臋ta maksymalna liczba uczestnik贸w.

鈥 Warunkiem uczestnictwa b臋dzie聽otrzymanie potwierdzenia聽drog膮 e-mail.
鈥 Szkolenia s膮 przystosowane dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami.
鈥 Informujemy, 偶e szkolenie jest聽BEZP艁ATNE.
聽Zach臋camy聽do wpisywania pyta艅 lub zagadnie艅 do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI – w formularzu rejestracyjnym).

禄禄WA呕NE芦芦
!聽Z uwagi na ograniczon膮 ilo艣膰 miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zg艂osze艅 na szkolenie celem umo偶liwienia udzia艂u w nim jak najszerszego grona beneficjent贸w/potencjalnych beneficjent贸w Programu.
!!聽W zwiazku z czym prosimy o wpisanie聽numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego聽(lub planowanego do realizacji)聽w ramach RPO WSL 2014-2020聽w formularzu rejestracyjnym, co zwi臋kszy szanse na pozytywn膮 rekrutacj臋 na szkolenie.
!!!聽R贸wnie偶 z tego wzgl臋du ograniczamy udzia艂 w szkoleniu maksymalnie do 2 os贸b z jednej Instytucji.
!!!!聽Zg艂oszenia uczestnik贸w, kt贸rzy brali ju偶 udzia艂 w szkoleniu z danego zakresu b臋d膮 odrzucane.
!!!!!聽Rezygnacj臋 z udzia艂u w szkoleniu nale偶y zg艂osi膰聽na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie,聽co najmniej na dwa dni robocze聽przed terminem szkolenia do godz. 15:00,聽pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta聽szkoleniarpo@slaskie.pl聽

tel. 32 77 99 186

lub

Micha艂 Banek聽szkoleniarpo@slaskie.pl聽

(32) 77 99 185

Szczeg贸艂y

Data: 11 czerwca
Czas: 9:00 - 15:00
Organizator: Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
Miejsce
Katowice

Logotypu EU