Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ładowanie Wydarzenia

Spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych naborów z działania 5.1 Gospodarka wodno- ściekowa (EFRR)

Spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych naborów z działania 5.1 Gospodarka wodno- ściekowa (EFRR)

Organizator:
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 12.10.2018 r. (piątek)
Godz. spotkania: 12:00-15:00
Rejestracja: 11:30-12:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa

Spotkanie informacyjne dotyczy konkursów:

w ramach działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa (typ projektów – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę).

Tematyka spotkania: 

  1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu, procedury wyboru projektów, kryteria wyboru projektów, ocena oddziaływania na środowisko.
  2. Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kontekście ww. działania, pomoc publiczna, OOŚ w gospodarce wodno- ściekowej.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja trwa od 27.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 186, adres e-mail: ewelina.dziedzina@slaskie.pl lub Panem Michałem Bankiem pod numerem telefonu  32 77 99 186, adres e-mail: michal.banek@slaskie.pl

Szczegóły

Data: 12 października
Czas: 12:00 - 15:00
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Miejsce
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23,
Dąbrowskiego 23
Katowice, śląskie Polska

Logotypu EU