Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ładowanie Wydarzenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na: spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach poddziałań: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs RPO WSL 2014-2020

Warsztaty

Przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)

WAŻNE!
Zajęcia odbędą się przy stanowiskach komputerowych (1 osoba przy jednym komputerze). Uczestnicy spotkania będą pracowali na wersji szkoleniowej Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014), na loginach przez nas udostępnionych.

Organizator
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 22.05.2019 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Tematyka spotkania:

  1. Zakładanie konta w Lokalnym Systemie Informatycznym.
  2. Uzupełnianie danych w profilu Beneficjenta oraz nadawanie uprawnień użytkownikom.
  3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
  4. Omówienie zasad załączania plików do repozytorium dokumentów.
  5. Wysyłanie wniosku o dofinansowanie.
  6. Import / eksport danych dotyczących zadań i zakresu finansowego wniosku o dofinansowanie.
  7. Harmonogram składania wniosków o płatność.
  8. Moduł kontakty.
  9. Zasady funkcjonowania protokołu.
  10. Negocjacje.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja trwa od 8.05.2019 r. (godzina 9:00) do 20.05.2019 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji).

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

»»WAŻNE««
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w tych warsztatach oraz nie były na nie zapisane.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 186, adres e-mail: ewelina.dziedzina@slaskie.pl lub panią Anną Betą pod numerem telefonu  32 77 99 186, adres e-mail: anna.beta@slaskie.pl

Szczegóły

Data: 22 maja
Czas: 9:00 - 15:00
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Miejsce
Katowice

Logotypu EU