Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wydłużenie terminów trwania nabór – 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 14.12.2016

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2551/158/V/2016 z dnia 13.12.2016 r. podjął decyzję o przedłużeniu terminów niżej wymienionych naborów wniosków:

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16

W przypadku obu konkursów, nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony do 31.01.2017 r. do godz. 12.00.

Logotypu EU