Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wydłużony termin naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17

Dodano: 30.08.2017

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Termin składania wniosków wydłużono z 29 września 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 31 października 2017 roku (do godz. 12:00:00), a orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru na marzec 2018 r.

Logotypu EU