Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursów z działania 11.1.2

Dodano: 26.09.2018

25 września 2018 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr:

  • RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18 z poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Subregionu Centralnego;
  • RPSL.11.01.02-IZ.01-24-234/18 z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego;
  • RPSL.11.01.02-IZ.01-24-235/18 z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego;
  • RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego;

Do dofinansowania rekomendowanych zostało 9 projektów z Subregionu Centralnego, 2 z Południowego, 1 z Północnego i 5 z Zachodniego. Łącznie wybrano 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 8 mln zł.

Logotypu EU