Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Dodano: 29.03.2018

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 z poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. W konkursie dofinansowanie otrzyma 9 projektów na łączną kwotę ponad 8,4 mln zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista Członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU