Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 10.04.2020

8 kwietnia 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19 z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na kwotę ponad 2,8 mln zł wybrano 2 projekty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU